It-teknoloġija, il-midja u ċ-ċibernetika

It-teknoloġija, il-midja u ċ-ċibernetika

Mir-responsabbiltà professjonali ovvja li tirriżulta mis-servizzi ta’ konsulenza għas-sistemi tal-kompjuter, għar-riskju aktar esoteriku taż-żamma tas-sigurtà tad-data fuq in-netwerks tal-kompjuter, l-era diġitali introduċiet firxa ta’ perikli mhux biss għall-kumpaniji tat-teknoloġija iżda għal kwalunkwe kumpanija li żżomm data ta’ parti terza jew li tipproċessa tranżazzjonijiet online. Ir-riskji tar-responsabbiltà tal-midja u tar-reklamar, li tradizzjonalment jikkonċernaw biss lix-xandara u lill-pubblikaturi, issa għandhom il-potenzjal li jkollhom impatt fuq kwalunkwe entità li tippubblika sit elettroniku. Evolviet firxa ta’ prodotti biex jissodisfaw dawn l-esponimenti ġodda:

  • Interruzzjoni tan-negozju
  • Estorsjoni u ċiberkriminalità
  • Proprjetà intellettwali
  • Responsabbiltà għall-midja
  • Responsabbiltà għas-sigurtà tan-netwerk u l-privatezza
  • Responsabbiltà tal-pubblikaturi
  • Responsabbiltà professjonali fit-teknoloġija
Kuntatt
Tom Malcolm
Direct: +44 (0) 20 3668 2821