Min aħna

L-istorja tagħna

New Dawn Risk twaqqfet f’Londra fl-2008 u kibret biex saret speċjalista rikonoxxuta internazzjonalment fil-linji kollha tal-assigurazzjoni tar-responsabbiltà u l-klassijiet tan-negozju ta’ speċjalità relatati.

Kif naħdmu

Aħna nemmnu li huwa importanti li niffokaw fuq dak li nagħmlu l-aħjar. L-għarfien profond tal-prodotti u tal-industrija, flimkien ma’ komunikazzjoni ċara u onesta, huma l-muftieħ biex jinbnew u jinżammu relazzjonijiet b’saħħithom. Aħna nipprovdu lill-klijenti tagħna l-aħjar soluzzjonijiet għall-isfidi ta’ żminijietna fil-ġestjoni tar-riskju u nħabirku kontinwament biex niksbu livell għoli ta’ professjonaliżmu u trasparenza.

Is-sistema ta’ appoġġ tagħna għall-claims

Is-servizz intern tagħna għall-claims huwa importanti daqs is-servizz ta’ kollokament li nipprovdu. Nieħdu rwol attiv fl-appoġġ, il-ġestjoni u r-riżoluzzjoni tal-claims. It-tim tal-claims tagħna jiġi involut mill-mument li wieħed mill-klijenti tagħna jara li jista’ jkollu pretensjoni potenzjali. Nipprovdu pariri dwar il-protokolli tar-rapportar tal-claims u nimmaniġġjaw ir-rappurtar tal-pretensjonijiet lis-sottoskritturi kollha. Nipprovdu appoġġ f’isem l-assigurati mas-sottoskritturi tagħhom, u mmexxu b’attenzjoni t-talba għal pretensjoni tal-klijenti tagħna sabiex niksbu eżitu ta’ success.

Għal aktar informazzjoni dwar il-claims, ikkuntattja lil Nick Sullivan.

Il-klijenti tagħna

Aħna naħdmu fil-biċċa l-kbira bħala brokers tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni wholesale, ngħinu lil brokers oħra jaċċessaw swieq speċjalizzati madwar id-dinja, u niżviluppaw soluzzjonijiet innovattivi għall-ġestjoni tar-riskju għall-klijenti tagħhom.

Noħolqu wkoll programmi ta’ riassigurazzjoni għal firxa wiesgħa ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni li jippermettulhom jaqdu aħjar lid-detenturi tal-poloz tagħhom stess.

Lil min nilħqu

B’netwerk estensiv ta’ sottoskritturi f’assiguraturi ewlenin madwar id-dinja u relazzjonijiet ta’ ħidma b’saħħithom f’aktar minn 50 pajjiż, nistgħu nagħżlu l-post l-aktar probabbli li jipproduċi l-aħjar riżultati għal kull klijent.

Għandna aċċess għas-sindakati ta’ Lloyd’s, assiguraturi oħra tas-Suq ta’ Londra, u assiguraturi fuq livell globali. Għandna wkoll relazzjonijiet mill-qrib ma’ kumpaniji Ewropej u Bermudjani li joffru kapaċità diretta u ta’ riassigurazzjoni, u ta’ spiss naħdmu ma’ riassiguraturi Ażjatiċi u tal-Lvant Nofsani fuq firxa komprensiva ta’ prodotti u soluzzjonijiet.

Ir-regolaturi tagħna

New Dawn Risk (Europe) Limited hija broker irreġistrat u hija rregolata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta. Fir-Renju Unit, New Dawn Risk Group Limited hija awtorizzata u rregolata mill-Financial Conduct Authority biex twettaq negozju tal-assigurazzjoni.

Il-valuri tagħna

Dawn il-ħames prinċipji jirriflettu min aħna u dak li nirrappreżentaw bħala kumpanija.

Professjonaliżmu
Aħna nimxu mal-ogħla standards. Noffru l-valur, l-għarfien espert, l-affidabbiltà u t-trasparenza lill-klijenti tagħna.

Integrità
Aħna nżommu l-ogħla standards ta’ integrità fl-azzjonijiet kollha tagħna. Aħna ċari, konċiżi u trasparenti fir-relazzjonijiet kollha tagħna.

Rispett
Lin-nies niġġudikawhom fuq il-kapaċitajiet tagħhom biss. Għandna tolleranza żero għal kull forma ta’ fastidju jew diskriminazzjoni.

Rieda li nirbħu
Għandna rieda qawwija li nirbħu, għall-klijenti tagħna u f’kull aspett tan-negozju tagħna.

Lealtà
Nieħdu ħsieb il-klijenti tagħna u n-nies tagħna. Inpoġġu l-ħtiġijiet tagħhom qabilna stess, u ma nħalluhom qatt jaqgħu lura.