Responsabbiltà maniġerjali u istituzzjonijiet finanzjarji

Responsabbiltà maniġerjali

Fil-biċċa l-kbira tal-ġurisdizzjonijiet madwar id-dinja, il-maniġers tan-negozju għandhom id-dmir li jieħdu ħsieb l-azzjonisti, l-impjegati u l-klijenti. Huma meħtieġa jwettqu dmirijiethom u jikkomunikaw dwar l-affarijiet korporattivi b’mod etiku, legali u preċiż u fl-aħjar interessi tal-partijiet interessati. Meta jitqiesu li fallew f’dawn id-dmirijiet, jistgħu jsiru l-mira ta’ litigazzjoni (inklużi talbiet għal azzjoni kollettiva), tribunali tal-impjiegi, jew investigazzjonijiet regolatorji jew kriminali.

Teżisti firxa ta’ prodotti tal-assigurazzjoni li tipproteġi lill-entitajiet korporattivi u d-diretturi, l-uffiċjali, il-fiduċjarji, u maniġers oħra tagħhom minn tali responsabbiltà, fosthom:

  • Responsabbiltà tad-diretturi u tal-uffiċjali — pubbliċi, privati u mingħajr skop ta’ qligħ
  • Responsabbiltà tal-prattiki tal-impjiegi
  • Responsabbiltà tal-fiduċjarji
  • POSI / SPACs / IPOs
  • Kriminalità kummerċjali
  • Ħtif u riskatt

L-istituzzjonijiet finanzjarji

In-negozji u l-istituzzjonijiet fis-settur tas-servizzi finanzjarji jiffaċċjaw sett distint ta’ riskji. Il-frodi u s-serq, id-diżonestà tal-impjegati, ir-responsabbiltà tal-ġestjoni u r-responsabbiltà professjonali huma esponimenti li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet finanzjarji madwar id-dinja. Prodotti speċifiċi jinkludu:

  • Ċiberkriminalità
  • Responsabbiltà tad-diretturi u tal-uffiċjali
  • Responsabbiltà professjonali
  • Munita (specie)
Kuntatt
Tom Malcolm
Direct: +44 (0) 20 3668 2821